top of page

מושכים בחוטים

>>

>>

בובת חוטים-01.png

מושכים בחוטים

בסדנא זו נמשוך בחוטי הדמיון ונגרום לחומרים

דוממים לחיות ולרחף, נלמד על היחודיות של בובות המריונטה

לעומת בובות התיאטרון האחרות. נגלה מהי משמעות

החוטים, מהי צורת ההפעלה ונחזה בהצגת מריונטה קצרה.

לאחר מכן נתחיל ביצירה אישית של בובת מריונטה

יחודית לכל ילד, כאשר הבסיס זהה אך הדמויות והצבעים

יקבעו עפ"י דימיונו של היוצר.

בסיום הסדנא נתנסה בהפעלת בובות המריונטה תוך מתן כלים ודגשים להפעלה נכונה- וכל המשתתפים יבואו לידי ביטוי בהצגה קצרה עם הבובות שבנו.

מיועד לגילאים: 4-10

משך זמן: כשעה וחצי

כתפור אדום-01.png

סדנא

bottom of page